حال خراب

حالم مثل هرروز پر از تاب و سرور است

قلبم میتپد  در طلب یار وصول است

حسم هر لحظه و لحظه پر از تمناست

چشمم پر اشک و دمادم غرق دنیاست

در فکر وجودم اسمان پنهان و تنهاست

قلب پر ماتم من در همه دنیا تنهاست

من که جز اشک وجودم چیزی از دست دادنی نیست

وقتی گویم توکجایی فکر من از پلیدی نیست

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: