دنیاما پای تو باختم

می دونم بی تو نمیتونم دیگه دوم بیارم
میدونم بی تو نمیتونم دیگه چشماما روی هم بذارم
وقتی نیستی بی تو هر ثانیه من هر شب بیدارم
بی خوابی هاما برای تو دیگه کنار میزارم
میدونم از غصه ی رفتنت میمیرم و می سوزم
میدونم دنیاما پای چشم تو دارم می بازم
اگه دلتنگت نباشم بگو حسمون چی میشه
هرچی خاطرداریم واسه هردومون بازم تداعی میشه
اگه دنیاما به دست تو ندادم نمی خواستم بدونم دلت اسیره
میدونم که دیگه کم کم داره ارزوهامون بی تو میمیره
عزیزم گریه نکن اخر راه چشام به راهه
مثل بیماری که تو کماس ولی روحش بیداره
میخواد روحش بپره اما هنوز چشم انتظاره
اگه دلتنگت نباشم بگو حسمون چی میشه
هرچی خاطرداریم واسه هردومون بازم تداعی میشه
می دونم بی تو نمیتونم دیگه دوم بیارم
میدونم بی تو نمیتونم دیگه چشماما روی هم بذارم
وقتی نیستی بی تو هر ثانیه من هر شب بیدارم
بی خوابی هاما برای تو دیگه کنار میزارم
میدونم از غصه ی رفتنت میمیرم و می سوزم
میدونم دنیاما پای چشم تو دارم می بازم
اگه دلتنگت نباشم بگو حسمون چی میشه
هرچی خاطرداریم واسه هردومون بازم تداعی میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103498کپی شد!
475