بلیط یه طرفه

توی قطارِ صبح زود / مسافرای نیمه خواب
خمیازه‌های واگنو! / ثانیه‌های اضطراب!

خفه می‌شن چشمای من / پشت یه عینکِ سیاه!
لب تَر کُنو چیزی بگو / توی سکوتِ ایستگاه!

این جاده‌ی آهنیو / باید چه جوری طی کنم؟
بارون می‌گیره بی‌صدا / کوپَه رُ به خواب می‌زنم!

لبخندِ تو توو کیفَمه! / دارم صداتو می‌شْنَوم!
سردرد و دردِ سَرزده / سوت می‌کِشه توی سرم!

نمی‌شه این مسیرو رفت / هوای این کوپه خَفَس
نمی‌شه برگشت از مسیر/ بلیط من یه طرفَس!

توی قطارِ نیمه شب / مسافرای غرق خواب
ریلی که بی تو بَرنگشت / از ساعتای التهاب!

https://www.academytaraneh.com/103322کپی شد!
683
۴
۳