دلخوش

همینکه فکر می کنم

تو بامنی بسمه

همینکه عکسه خوبه تو

همیشه تویه دستمه

همینکه عطر و بوی تو

همیشه تویه حسمه

دلیله با تو بودنم

تو پوستو استخونمه

همینکه فکر می کنم

بدونه تو بی کسم

به هر دری که می زنم

بدونه تو نمی رسم

بدونه تو نمی رسم

به حاله دلخوشه خیال

به سایه محبتی

که بی تو میشه محال

همینکه فکر می کنم

همینکه فکر می کنم

همینکه فکر می کنم

همینکه فکر می کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103279کپی شد!
641