حال خراب

می دیدمت از پشت اون پنجره ی مات

با خنده رفتی ، من شکستم ، خدا همرات

بغضم شکست و گریه کردم تو ندیدی

له شد تموم ِ خاطراتم زیر پاهات

 

 

از وقتی رفتی خونه زندون شده واسم

من چطوری می تونم بی تو بسازم

هر جای این شهری بیا حالم خرابه

فکر نبودت واسه این زن یه عذابه

 

 

از زندگی سیرم بیا، از غصه می میرم بیا

بعد از تو من یه عمره دلگیرم بیا

 

ثانیه ها رد میشن و نیستی کنارم

نزدیکی اما من ازت فاصله دارم

غم ِ عجیبی کل خونه رو گرفته

ابری شده حال دلو می‌خوام ببارم

 

من گریه کردم تو نبودی که ببینی

حال خراب ِ منو بعد این جدایی

بی اعتنا بودی به من که بی پناهم_

_کرده هراس ِ موندن توو این دو راهی

 

 

از زندگی سیرم بیا، از غصه میمیرم بیا

بعد از تو من یه عمره دلگیرم بیا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • سلام خانم باقري..ترانه خوبي بود.پايدار باشيد.
  • ترانه زيبايی بود. موفق باشی دوست عزيز
  • می دیدمت از پشت اون پنجره ی مات می/ دی /د /مت /از /پش /ت /اوو(ن ) /پن /ج /ره /ی / ما(ت) تن / تن / ت / تن تن تن ت تن >> تن ت تن ت تن ؟؟ مس تف ع لن مس تف ع لن با خنده رفتی ، من شکستم ، خدا همرات ((( خدا به همرات )) >>> با / خن / ده / رف / تی / من / ش / کس / تم / خ / دا / ب /هم / را(ت) >>> تن تن تن تن / تن تن ت تن / تن ت تن ت / تن تن بغضم شکست و گریه کردم تو ندیدی بغ / ضم / ش / کس / ت(و) / گر / یه / کر / دم / ت(و) / ن /دی /دی تن تن ت تن / ت تن ت تن / تن ت ت تن / تن له شد تموم ِ خاطراتم زیر پاهات له / شد / ت / مو / م /خا / ط / را / تم / زی / ر/ پا / ها(ت) تقطیع هجایی بند بالا رو به دقت نگاه کن ؟؟ موفق باشی
  • دورد مهربانو ترانه زیبایی بود قلمتون سبز.