حال داغون

باز دوباره بارونیه چشای خیسِ هرشبم/دوباره هق هقِ صدام اشکای مونده رو لبم

فکر میکنم به اون روزا که دستامون تو دستِ هم/آخه چجور تموم شده اون روزایِ تو قلب هم

نباشی دیگه تنهام،منو اشکام،زیر بارون/میمیریم،تو ک نیستی،یاد چشمات،حال داغون

نگو باید تنها بشم نگو تمومه قصمون/نگو پیشم نمی مونی نگو تمومه عشقمون

کسی رو جز تو ندارم تو هم یه کم منو بخواه/بدون که دنیای منی ازم جدایی رو نخواه

نباشی دیگ تنهام،منو اشکام،زیر بارون/میمیرم تو که نیستی،یاد چشمات،حال داغون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: