ترس

از اون روزی می ترسم
که فراموشـــت بــــشم
خــــودتو بـــذار جای من
بدونی چی می کــشم

*****

ترس من اینه چــــشاتو
روی عشـــق من ببندی
یـــکی جـــای من بیاد و
تو باهاش بگی ، بخندی

*****

آخه تو ســـهم دل عاشقـــمی
پیش من باشی خیالـــم راحته
همه دلخوشی زندگیم شدی
واس من دوس داشتنت یه عادته

*****

می ترســــم که یه روزی
تو رو نــــداشته بـــــاشم
به خدا ســـــخته گل مــن
از تو یک لحظه جــــداشم

*****

تو که باشــــی توی دنیام
دیــگه هیچ غـــمی ندارم
قول بــده پیشم بمــــونی
بــــگو تنهــات نمـــی ذارم

*****

آخه تو ســـهم دل عاشقـــمی
پیش من باشی خیالـــم راحته
همه دلخوشی زندگیم شدی
واس من دوس داشتنت یه عادته

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102534کپی شد!
785
۹
۳