تردیدو پس بزن

تردیدو بازم پس بزن
که عشق من بی انتهاست
اینکه من و. تو باهمیم
بدون فقط کار خداست

پس شک نکن به حس من
از شک و وسواس دل بکن
صداتو واکن مثل من
بگو ازاین عاشق شدن

گریه نکن فدای اون
اشک زلال تو بشم
دوباره فرصتی بده
تا درد ودلهامو بگم

بگم عزیزی واسه دل
بگم که اشتباه شده
بگم دروغه که دلم
رفیق نیمه راه شده

انقدبه به رفتن فکر نکن
یکم باآرامش بخند
مخالف جدایی ام
پس بار وبندیلو نبند

نمیزارم تموم بشه
این رابطه به راحتی
دوباره فرصتی بده
یه فرصته رفاقتی

گریه نکن فدای اون
اشک زلال تو بشم
دوباره فرصتی بده
تا درد ودلهامو بگم

بگم عزیزی واسه دل
بگم که اشتباه شده
بگم دروغه که دلم
رفیق نیمه راه شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: