چمدونتو ببند

چمدونتو ببند
بایدازاین شهر بریم
واسه ی ما بهتره
از همه جدا بشیم

چمدونتو ببند
اینجا ما غریبه ایم
مارو باهم نمیخوان
باید از اینجا بریم

تنها راه من وتو
رد شدن از فاصله س
دل بریدن از همه
بهتر از این فاجعه س

فاجعه یعنی سکوت
یعنی دل کندن ازت
یعنی دس رو دس بزار
تابشه آخر خط

نمیزارم هیچکسی
پا بزاره بینمون
بیا آماده بشیم
برسیم به آسمون

ماباهم پر میکشیم
دیگه دلهره بسه
میریم اونجاکه به ما
دست هیشکی نرسه

تنها راه من وتو
رد شدن از فاصله س
دل بریدن از همه
بهتر از این فاجعه س

فاجعه یعنی سکوت
یعنی دل کندن ازت
یعنی دس رو دس بزار
تابشه آخر خط

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102489کپی شد!
768
۶
۱