میشه؟!

میشه یک لحظه جوابمو بدی

خیلی وقته که برات دلتنگم

خیلی وقت که دارم به یاد تو

دست خالی با خودم میجنگم

همه ی دنیا مقابل منه

وقتی که جات خالیه کنار من

تو فقط جواب زنگمو بده

پشت خط سکوت کن ،حرفی نزن

پشت خط فقط صدای فندکو

نفسای خستمو مرور کن

مکث کن یه ثانیه برای من

بعد از خیال من عبور کن

لااقل بذار بفهمم اینو که

به همه گلایه هام گوش دادی

با شنیدن صدای من تو هم

توی فکر اون روزا افتادی

بذار آهنگیو که دوس داشتی

واسه تو بذارمو گوش کنی

بعد از اون میتونی تا آخر عمر

خطتو دوباره خاموش کنی

 

رضا بندانی

https://www.academytaraneh.com/100452کپی شد!
554
۶
۱