یه حس خوب

نمی شه باورم هیچ وقت، دلم داره بهم می گه

که قسمت این نبود تا ما، جدا باشیم از همدیگه

یه حسی من به تو دارم، یه حس خوب و بی همتا

اینو می دونم این احساس، تو رو می خواد تو رو تنها

نمی خواستم بیاد روزی، نباشی در کنارم تو

نمی خوام پاییزو هرگز، همیشه باش بهارم تو

دلم آروم نمی گیره، ببینم روزی غم داری

بیاد اشک توی اون چشمات، ببینی من رو کم داری

بیا دیگه فراموش کن، تو رو تنها نمی ذارم

همه دنیا برام پوچِ، تا وقتی من تو رو دارم

نمی خوام چشم به راه باشی، نمی خوام بی قرار باشی

با اون چشمای زیباتم، همیشه غصه دار باشی

بیا تا پیش هم باشیم، دیگه قهرو فراموش کن

بیا باز مثل اون وقتا، دل و با دل هماغوش کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: