اگه تو رو میشناخت..

اگه تو رو میشناخت..

دیگه تموم شد این رابطه                   طفلی دلم خیلی ساکته

حرفمو گوش داد و نه نگفت               آخه با من خیلی صادقه

بغضشو حس کردم از صداش             وقتی که  تند تند می تپه

غافل بشم لحظه ای ازش                   اشک تو چشام حلقه می زنه

 

قصه نخور ای دل من                      اگه بهت سخت می گیرم

میخوام فراموشش کنی                     برگردی پیش خودم

زیاده بینمون فاصله                                     بهم بگو چطور ممکنه

تو با منی توی هر نفس                    فکرش باید از سرت بره

 

اگه تو رو میشناخت                        دل به تو می باخت

لهت  نمی کرد                   تنهات نمی ذاشت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: