قمار

زخم که میزنی به من
چقدر عمیق می زنی
وقتی هدف قلب منه
تیرو دقیق می زنی

دلخوشی تو اینه که
برای خیلیا بُتی
چرا فقط به عشق من
این همه بی تفاوتی

می خوای که از تو قلب من
مثل گلوله رد بشی
نِمیرم از مقابلت
که کشتنُ بلد بشی

من خودمو پیش همه
بی اعتبار می کنم
دارم سر جون خودم
با تو قمار می کنم

با تو قمار می کنم
دوباره می رسم به باخت
لذت باختن به تورو
هیشکی مث من نشِناخت

لذت دیوونگی و
از همه چی رها شدن
خالی مث یه تیکه ابر
راهی ناکجا شدن

بابک سلیم ساسانی

https://www.academytaraneh.com/100031کپی شد!
1709
۲۵
۹