درد عشقت

بعد از چند روز بی ترانگی و نجوشیدن چشمه واژه ، دوتا ترانه گفتم بسلامتی :)
یکیشو که دارین می بینین یکیشم به امید خدا دوشنبه با عنوان ( یه کنعانی )

دنیای بی تو ، دیگه دنیا نیس
حتی پر از شادی اگه باشه
غمگین تر از من هم مگه دیدی ؟
این شادی باید با تو همراشه

دنیای بی تو ، دیگه دنیا نیس
دورشی ازم ، تصورش سخته
من با تو می رسم به تقدیرم
وقتی تو باشی خونه خوشبخته

هر لحظه هر ساعت به فکر تو
هر روز و هر شب تا جنون میرم
ای کاش که تعبیر بشه خوابم
تو خواب دیدم ، دستاتو می گیرم

من آرزوهامو توو ، تو می بینم
بغضم گرفته ، گریه نزدیکه
این خونه از وقتی که تو رفتی
غمگین و بغض آلود و تاریکه

دنیای بی تو ، دیگه دنیا نیس
من با ترانه ، حرفمو گفتم
هر جای دنیا باشی می بینی
با درد عشقت ، به پات می افتم

۶۰۰
۲۹