……………خيالت منو از پا دَرارِه……………

تو كي هستي آدمِ غريبه
مي بينَمت دلم چه مي لرزه
همش به خودم تلقين ميكنم
با تو بودن خوشبختِِِِيِ محضه

با خيالت چه خوشم هميشه
به همين چيزاي كم قانعَم
همه چي رو ميشكنم چه راحت
اگه دنيا هم بشه مانعَم
————————————————————-
خوشحالم كه به خوابم مياي
دستاتو ميگيري…… دسِ من
دوس ندارم از اين خواب پا شم
عجب عطري زدي به پيرهَن

توخوابم كنارم نشستي
تو دستامو به دَس گرفتي
واسه ثبتِ اين خاطره ها
عجب عكسي باهام انداختي
————————————————————————
اين عاشقي بدجور دامن گيرِ
از تو سهمم فقط يه روياس
همينم واسه ي من كافيه
همه دلخوشيم به خوابِ فرداس

با داشتنت همه چي عاليه
غيرِممكني وجود نداره
همه ترسم از اينه كه يه روز
خيالت منو از پا دراره
—————————————————————————
خوشحالم كه به خوابم مياي
دستاتو ميگيري دسِ من
دوس ندارم از اين خواب پا شم
عجب عطري زدي به پيرهَن

توخوابم كنارم نشستي
تو دستامو به دس گرفتي
واسه ثبتِ اين خاطره ها
عجب عكسي باهام انداختي
——————————————————————————————————–
موفق باشيد

۶۰۷
۱۴