نقطه سر خط

نقطه سرخط
نقطه سرخط ، بنويس تمومه اين قصه ما
به ته جاده رسيديم شروع شد غصه ما

نقطه سر خط، چقدر غريبيم من و تو
از همه قسمت دنيا بي نصيبيم من و تو

نقطه سرخط، يه سوال ؟ اجازه دارم بميرم
نبينم اشكو تو چشمات تو گور اروم بگيرم؟

نقطه سرخط، چه زود گذشت گذشته ها
همه چيز خاطره شد رفتيم ته ترانه ها

نقطه سرخط، خدا چشاشو بست رو ما
اشكامون رو نديد و يه خط كشيد به عشق ما

نقطه سرخط ، عطر جدايي تو هواس
داره از دور هامياد سردي سختي توي راس

مي دوني واژه دل هيچي اگه نقطه نداره
درعوض توهر تپش برا ت سه تا نقطه ميذاره

حالا نقطه هاي اخر رو بايد اول خط بذاريم
بنويسيم خداحافظ تا ابد، نقطه سر خط بذاريم

۴۵۳
۲۰

درباره‌ی نيما سكوت

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ستاره ها نهفته اند در آسمان ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
عضویت