منه تنها

منه تنها

 

منه تنها رو از اينجا ، رها از دست غم ها كن

بيا و اين شبو بشكن ، بيا اشكامو تنها كن

چقدر دلگير و تاريكم ، تا وقتي كه نگات دوره

بذار دستاتو تو دستام ، از اين عشق غم رو منها كن

منه تنها رو از اينجا ، تا پاي قاصدك وا كن

دستاي گرمتو باز هم ، مهمون شاپرك ها كن

لباتو پر كن از لبخند ، نذار آينه كبود باشه

غصه هرچي صدا كردت ، تو شادي كن ، تو حاشا كن

منه تنها رو يك بوسه ، كنارت ؛ توي خواب جا كن

باتو دنيا چه رويايي ، منو رو پنجره ؛ ها كن

 هر جا ديدي كه تنهايي ، هر جا خسته شدن پاهات

يه نگاهي به من بنداز ، منو واسه خودت نا كن

منه تنها رو از اينجا ، تو چشات غرق دريا كن

آرامش رو بگير از من ، منو مجنون دنيا كن

تا دستام گرم دستاتن ، خوشبختي مال چشمامه

كنارم باش و از اينجا ، راهي به آسمون وا كن

*سيامك*

۶۹۵
۷