پاییز

پاییز

من بعدِ تو پاییز تا پاییز

یک کلبه ی تاریک و متروکم

من بعدِ تو طاقت نمیارم

به عکس رو دیوار مشکوکم

.

به عکس رو دیوار مشکوکم

که میگه تو پیش من ایستادی

بیچاره انگاری نمیدونه

الان پیش یکی دیگه شادی

.

پاییز توی قلبم افتادی

پاییز تا پاییز دلم خونه

پاییز بود که از پیشم رفتی

پاییز بیا برگرد به این خونه

.

نازنین باقری

۱ دی ۱۳۹۴

 

۲۷۶