مادر

 

منو تو آغوشت بگير

آغوش تو امنِ برام

دستمو محکم تر بگير

آروم بيا باز پا به پام

 

منو ببر به اون روزا

بذار که بچه گی کنم

تو وسعت دستای تو

دوباره زندگی کنم

 

بذار به رسم عادتم

بوسه رو گونه ت بکارم

روشنی چشمای من

با تو چيزی کم ندارم

 

مادر تموم زندگيم

فدای تاری از موهات

بازم برام قصه بگو

سر بذارم رو شونه هات

 

ميشه بازم مثل قديم

برام لالايى بخونى

يه وقتهايى که دلخورم

تا صبح کنارم بمونى

 

چه جنسیِ نگاه تو

چه محشری تو چشماته

زندگيم آروم ميگیره

وقتی دستام تو دستاته

۴۴۰
۶
۱