عشق چینی

تمومه حرفای توقابل پیش بینیه

عشق تو بی کفیت مث جنس چینیه

تو دیگه هیچ سمتی توی قلبم نداری

دیگه چترت نمیشم شب وروزم بباری

تومث آدمای شهر کوفه میمونی

یه روزی دل میخری روزبعد میسوزونی

حال عشقمون بده دیگه رفته تو کما

ازالان به همدیگه جای تو بگیم شما

حیف لحظه هایی که پای عشقت طی شده

بلیطه رفتن تو تودلم اوکی شده

واسه ی تشنگی هام اگه تو سقا بشی

غیر ممکنه که بازکنج قلبم جا بشی

دست تو شاید یه روزسقفی بود واسه دلم

اما امروز دیگه شدمشکلی رو مشکلم

حال عشقمون بده دیگه رفته تو کما

ازالان به همدبگه جای تو بگیم شما

https://www.academytaraneh.com/86908کپی شد!
1069
۱۳