قسم

قسم به اون اشکای پاک ، رو گونه هات
قسم به اون لرزش سست شونه هات
قسم به اون لبخند اخرت به من
قسم به اون قسم خوردن به جون من
تا اخر عمر میمونم رو عهدمون
نمیسازم بی تو حتی یه اشیون
قسم به اون سیاهی چشای تو
قسم به اون نگاه بی جواب تو
قسم به اون بغض شکسته تو گلو
قسم به اون حرفای ناگفته تو
نمیبرم از دل یه دم خاطره مون
نمیکشم حتی نفس بی عشقمون
تادنیا دنیاست یاد تو تو قلبمه
یاد چشای بارونیت تو چشممه
یادم نمیره گریه هات رو شونه هام
یادم نمیره دستاتو رو گونه هام
تا ته. این دنیا میرم با کوله بار یاد تو
نمیذارم زمین اونو تا کم نشه از عشق تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: