نرو عشق من

محاله من از عشق تو بگذرم
بیا عشق من با دلم لج نکن
فقط راه عشقه که راسته هنوز
نرو عشق من، راهتو کج نکن

پی تو می یام هر کجا که بری
نمی خوام توو این ناکجا گم بشی
بچرخی توی دستای این و اون
حدیث شب و روز مردم بشی

نمی زارم از دست من دربری
بشی سوگل کوچه پس کوچه ها
توو این لاشخورآباد آهو نما
بچینه تو رو تاجر غنچه ها

تویی عشق قلبی که گرمه هنوز
از احساس اینکه نفس میکشی
پریشونی وو خسته و در به در
همه اینارو از هوس می کشی

محاله من از عشق تو بگذرم
بیا عشق من با دلم لج نکن
فقط راه عشقه که راسته هنوز
نرو عشق من راهتو کج نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: