دوری

این روزا دوری از چشام
بهت نمیرسه صدام

اینو بدون با رفتنت
دلم نمیاره دوام

شده تموم غصه ام
اینکه گلم ، از تو جدام

سر نمازم شب و روز
دردمو میگم با خدام

منی که توی زندگی
نداشتم یک مال حرام

تو زندگیم بگو خدا
مال حرام بودش کدام

آخه خدا بگو چرا ؟
الان من از عشقم جدام

منظورم از مال حرام تو ترانه گناهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76122کپی شد!
1015
۳۲