میخوام عکاس تو باشم

تو بارون کدوم شعری،تو مروارید این دریا
چه احساسی به تو دارم،نمیگم تا بشه فردا
چه حسرت واره این لحضه،داری موهاتو میبندی
سرت راحت روی شونم،چه با احساس میخندی
تصور میکنم گاهی ،بشم تبعیدی چشمات
چقدر خوبه تو رو دارم،که لمسم میکنن دستات
هوا بارونیه انگار،میخوام عکاس تو باشم
یه نیمکت باشه وچتری،توو آغوش تو پیدا شم
توآغوشت برام بازه،منم هر لحظه میخوامش
تو رویاتو برام تر کن،من این رویارو میخوامش.

https://www.academytaraneh.com/74765کپی شد!
1360
۳۶
۱