((کمـــــــــی آدم حسابم کُن…))

((کمـــــــــی آدم حسابم کُن))

یــــــه کاری میکنی شاید از این وابستگی کــم شه
محـــــاله،دستایِ سردِت حریفِ این جهنـــــــم شـه
همیـن که شُعــــله میگیرم ،از اینجا تاخـــــُـدا مـــیرم
برایِ داشتنـــه عشقــــت،میبینی تا کـُــــــجا میرم!!؟

به احساسه خـــودت برگرد، دوبــــاره انتخـــابــم کن
بهشتو به تـــــــو بخشـــیدم کمی آدم حسابـــــم کن
کـــــــــــــــــــــــــمی آدم حـــــــــــــــسابم کــــــــــن

ازم راهــــه گُــریزی نیســــت، ولـــــــــــــی آزادِ آزادی
ببــین از کی دلت سیـــــره!ببین با کــــی لج اُفتـادی
تموم کن امتحــــانم رو ،آخه صبرم دراون حـــد نیست
با من خاکی تر از این باش،کمی افتادگی بـد نیست

به احساسه خـــودت برگرد، دوبــــاره انتخـــابــم کن
بهشتو به تـــــــو بخشـــیدم کمی آدم حسابـــــم کن
کـــــــــــــــــــــــــمی آدم حـــــــــــــــسابم کــــــــــن

https://www.academytaraneh.com/66428کپی شد!
1321
۳۲