حریص

توو دلت گم شدم از فاصله ها

منو از خاطره ها کم کردی

باوجود اینهمه سرد شدن

التماست میکنم برگردی

 

جای وصله کردنم به غصه ها

کمی از فاصله رو کمتر کن

منو بیدارکن از این کابوس

بی تو افسرده شدم باورکن

 

گرمی نگاتو کی ازم گرفت        از چشای عاشقت دورم کرد

اسم لعنتیشو رو لبت نشوند        دلمو کفن پیچید گورم کرد

 

منو تسلیم نبودنت نکن

بیا برگرد تا نرفتم از دست

هنوزم نبض ضعیفم میزنه

توو دلم هنوز واسه تو جا هست

 

منو میکشی ازین دلتنگی

دیگه میلی نداری به دیدنم

منکه تا ابد به تو درگیرم

تاابد حریص با تو بودنم

 

گرمی نگاتو کی ازم گرفت        از چشای عاشقت دورم کرد

اسم لعنتیشو رو لبت نشوند        دلمو کفن پیچید گورم کرد

https://www.academytaraneh.com/2063کپی شد!
1603
۶۵