"غلط ترین"

غلط ترین کار جهان همینه
که اختیارتو بدی به کسی
نتیجه شم همینه که همه عمر
بمیری از هراس و دلواپسی

قاتل زندگیت اعتماده
اسم رفیق خیلیارو گول زده
تکیه به هرکسی به غیر از خودت
آخر هر قصه می فهمی بده

کاشکی میشد زمانو هل داد عقب
کارای اشتباهو تکرار نکرد
هزارتا بی تجربگی روی هم
به اسم اعتماد تلمبار نکرد

رفاقتا زمانی داشت ؛ زمانی
آدم بودن قدیما خیلی فرق داشت
چه ظلمی کرد خدا زمان خلقت
که مهربونیو تو قلب من کاشت

غلط ترین کار جهان همینه
که ساده باور کنی هر کسی رو
به حرف هیچ رهگذری دل نبند
اگه میخوای گم نکنی مسیرو

https://www.academytaraneh.com/110000کپی شد!
573
۷
۲