کاش احساس داشتی

توقع ندارم ازت
تو هم عاشقم بشی
ولی دیگه انصاف نیست
من عاشقشم و تو نشی

 

سهم من همیشه گریه س
تو خواب و توی بیداری
تو اما خیلی بی رحمی
همش لبخند به لب داری

 

کاش یه ذره احساس داشتی
میدیدی عشقو تو چشمام
دل میدای به دل من
میفهمیدی بی تو تنهام

https://www.academytaraneh.com/101278کپی شد!
1113
۸
۱