گل های باغ

ساقه ی گلهای باغم
هنوز ریشه به خاک دارن
تَر و تازن مثل وقتی
عاشق سینه چاک دارن !

هنوز گل میدن انگاری
همین خوش بوهای شب گرد
منو حس میکنن وقتی
صدا میزنمت برگرد …

من دنبال تو میگردم
اونا حسمو فهمیدن
تو داری میری و گل ها
هنوزم دست تکون میدن

من از عشق تو ممنونم
از این احساس وارونه
که یه دیوار ساختی تا
نمونی با من هم خونه

چقد گیجم نمیفهمم !
تو ترک کردی نفس هامو
تموم گل ها پژمردن
تو تنها کردی دنیامو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: