هوس

دنیا مث ویترین رنگارنگ
گول میخوری بازم مث مردی
که چشمشو برروی عشق میبست
یا طعمی غیر از عشق هوس کردی؟
طعمی که از رنگو رژو روغن
با یک اسانس از عطر مخلوطه
اما نمیفهمی چقد کارات
گاهی به من هم خیلی مربوطه
میرم یوقتا تو خیال خود
میرم بدون تو چه گم میشم
خوشحال میشم بی تو میخندم
میشه خیانتهات فراموشم
ابستن درد بودمو انگار
نوزاد رنج از بطن من رفته
موهامو میبینم توی اینه
نیستن پریشون یاکه اشفته
ناگاه تلنگر میزند دستت
من از خیالم میپرم بازم
بازم برنده میشویو من
پیش تو رنگم رو چه میبازم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8948کپی شد!
908
۱۲