درد دل ….

درد …. اشک …. خاطره ….
انقلاب غصه های باکره …..
درد…. اشک …. اشتباه…..
مرگ عاشقانه توی قصه ها …..
درد ….. اشک …. عاشقی…..
حرف های عاشقانه با یکی….
درد …. اشک …. فاجعه…..
زندگی ومرد پشت پنجره …..
درد …. اشک …. انتقام ….
مرگ با تو با گرفتن یه کام …..
درد …. اشک …. ارزو ….
سنگ قبر من کنار ابروم ….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/88521کپی شد!
409
۵