شراب کهنه

کهنه ترین شرابی // شراب ناب نابی

قربون چشمات برم // وقتایی که تو خوابی (در خوابی)

محشره مژگونِ تو // نمی خوای روژ گونه تو

رنگِ موهات زیتونی // بامن باش خودِمونی

غنچه سرخِ لبات // شیرینه مثه نبات

قشنگم گلِ پونه // دو چالت روی گونه

قرارو صبرمو برد // حقِ منو پس کی خورد

سهمِ من از خدایی// تو بهترین نوایی

می بینمت دیر به دیر//هیچوقت ندیدمت سیر

بیا نذار دیر بشه // همیشه زود دیر می شه

بهترین اثر

توی جنگلایِ سر سبز شمال // چشای خمار و اون یه دونه خال

گلای لاله ی وحشیِ کنارِ مرداب//صفِ مژگونِ تو هنگام خواب

سیبِ سرخ ، انارِ سرخ، آلبالو // صورتِ صاف و سفید مثه هلو

موج دریا ، آسمونِ آبی // جایِ اون چالِ رو گونت خالی

نمی دونی که چه حالی دارم // خدا می دونه چه مالی دارم

صورتت شاهکارِ نقاشیه // می دونی خالقِ این اثر کیه

نمی دونی به خدا نمی دونی // همیشه کنارِ من تو می مونی؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: