یه جنگ دیگه تو راهه

به این دنیا شدم خیره
به رویایی که میمیره
تو دنیا جنگ مرسومه
یکی هست و یکی میره

یه جنگ دیگه تو راهه
عجیبه حس و حال من
از احساس تو هم پیداس
که پایانش نفس گیره

یه جنگ دیگه تو راهه
من و یک عالمه دشمن
که محتاجن به دستور
یه سرداری که تقدیره

"به من تکیه کن عشق من
به من که فدای توام
به این زندگی جون بده
به من که برای توام"

یه جنگ دیگه تو راهه
برای فتح قلب تو
منم فرمانده ای تنها
که از سرباز دلگیره

یه جنگ دیگه تو راهه
برای دیدن چشمات
برای بوسه ی دستات
امید من نمیمیره

یه جنگ دیگه تو راهه
برای اینکه برگردی
منو این جاده درگیریم
برای صلح ما دیره

"به من تکیه کن عشق من
به من که فدای توام
به این زندگی جون بده
به من که برای توام"

از این نویسنده بیشتر بخوانید: