سخته ….

سلام دوستان این روزهای تلخ و دردناک محرم رو به تک تکتون تسلیت میگم

پاییزو گریه های بی گدار من
پاییزو زخم های بسیار من
سخته، بی تو بودن سخته

پاییزو این طناب دار بی کسی
پس کوشی، تو چرا به من نمیرسی
سخته ، بی تو بودن سخته

عکس هایی ، که میریزه زیر پام
نیستی، تا شعر بخونی برام
سخته، بی تو بودن سخته

پیراهنی ، که جات منو بغل کرده
تیمارستان، دیوونگیامو حل کرده
سخته ، بی تو بودن سخته

زخم میخورم، از پدیده ای که اسمش عادته
زخم میزنی، این کار هر روزو هر ساعته
سخته ، بی تو بودن سخته

پرسه میزنم ، تو خاطراته باهمو
نیستی ، تا ببینی این حالمو
سخته ، بی تو بودن سخته…
مهر ۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: