احساس زلال

این یه احساس زلاله
اینکه می خوام با تو باشم
نه هوس بود و نه دوران
الهی که من فدات شم
تو رو رنجوندم و هربار
بغضمو تنهایی خوردم
از نهایت علاقه است
میدونی برات میمردم
روز و شب توی خیالم
مینشستی تو کنارم
همه اینا نشونه است
که بدونی دوست دارم
توی آیه های هستی
تو فقط به دل نشستی
تو رو میخوام تا همیشه
زنده هستم تا تو هستی
۲۶-۷-۹۳ ۰۰:۰۰

منبع: www.chelchela.blog.ir

از این نویسنده بیشتر بخوانید: