درد جوونی

فکر نکن سخته ، ول کرده رفته ، تنها تویی و خاطراتت میدونم درده
عشق نا فرجام ، غصه و غم ها ، سردی و نامردی و نگاه های آدما
شب تا صبح بیدار ، عکسای رو دیوار ، هق هق و گریه های خاموش تو و گیتار
شکستش قلبت ، دستای سردت ، سمت آسمون خدا کِی بر میگیرده
از وقتی رفته ، باغچه زندگیت پاییز و زرده
چشماش و بسته و رفته دیگه که هیچوقت بر نگرده
اون تو رو تنها گذاشت و رفت دنبال یه عشق تازه
هیچوقت نمی فهمی چرا چون که این داستان یه رازه
) یادت میفته حرفاش ، میپیچه تو سرت صداش ، اما چه سود بسه یکم فکر خودت باش ) ۲
فکر نکن سخته ، ول کرده رفته ، تنها تویی و خاطراتت میدونم درده
عشق نا فرجام ، غصه و غم ها ، سردی و نامردی و نگاه های آدما
از وقتی رفته ، باغچه زندگیت پاییز و زرده
چشماش و بسته و رفته دیگه که هیچوقت بر نگرده
اون تو رو تنها گذاشت و رفت دنبال یه عشق تازه
هیچوقت نمی فهمی چرا چون که این داستان یه رازه
) یادت میفته حرفاش ، میپیچه تو سرت صداش ، اما چه سود بسه یکم فکر خودت باش ) ۲
امید آریا ،یکشنبه ۳ بامداد ۷.اردیبهشت. ۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87190کپی شد!
863
۱۱