غروب جمعه

غروب جمعه که میشه دلم هوای تو داره
یه نیم نگاه به پنجره یه نیم نگاه پشتِ درِ
نشسته ام کنج دلم خودم رو تو بغل دارم
چشام میون جاده هاست منتظرِ یه عابرم
یه عابری که از قدیم برای ما قصّه داره
از کوچمون که میگذره عطر تنش جا میذاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87187کپی شد!
838
۲۰