به تو دیگه ربط نداره

به دلم میگم به تو چه
به تو دیگه ربط نداره
که تو آسمون قلبش
کی شده واسش ستاره

دل ساده بسه دیگه
دیدی آخرش شکستی
عشقی که دادی حروم شد
به پای دلی که بستی

به خودت میگی که امشب
اون واسه کی ناز میاره
دل ساده بسه دیگه
به تو دیگه ربط نداره

وقتی حتی نمی دونه
که تو دلتنگی و بی تاب
به تو دیگه ربط نداره
که شب ها بیداره یا خواب

ببین امشب دستای من
مثل قلبش سنگ و سرده
چون کسی واسش مهم نیس
که دلم / هواشو کرده

تو میگی یه گوشه الان
به خیالت تکیه کرده
ای دل خوش باور من
اون به تو فکر هم نکرده

اون الان آرووووم گرفته
توی آغوش غریبه
تو رو هم یادش نمیاد
چیه ؟؟ واسه تو عجیبه

چی واست عجیبه وقتی
فراموش کرده کی هستی
حالا تو لج کردی و باز ///
چشم به راه اون نشستی

کاش به حرفام فکر میکردی
مث سابق شاد بودی
ولی حیف منطق نداری
اگه داشتی دل نبودی

به دلم میگم به تو چه
به تو دیگه ربط نداره

https://www.academytaraneh.com/87136کپی شد!
652
۳