خاطره ها صفَ ن

یه مشت خاطره نم زده
یه مشت حرفای ناگفته
اسیر دست این تقدیر
دلی که سالهاست خفته
………………………….
برای چند لحظه حس خوب
همه خاطره ها صفَ ن
همینکه تو خاطرم باشی
همه دنیام شادن میرقصن
…………………………
با این حسا همه روزها
همه شبهام همه دنیام
مثل طوفان رد میشن
ولی بازم تورو می خوام
………………………
همین چند روز پیش بود
کناره یادت پیاده میرفتم
همونجایی که با دستات
یه دریا خاطره می ساختم
…………………….
اگر این حس بی احساس
از دنیام پر بکشه بیرون
نمیدونم باید ادامه داد
یا مقصد میشه قبرستون
…………………..
برای این که تو باشی
یادِتِ جون می دادم
عادت داری یادت نمیمونه
همه گلهایی که فرستادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

958
۱۷