چشمامو میبندم

چشمامو میبندم
چه حس زیبایی
فردارو میبینم
یه روز رویایی
ما تو چشمای هم
یه خونه میسازیم
ما تو اواز عشق
قلبا رو میبازیم
گرم اغوشم کن
من با تو خوشحالم
من به این دلبستن
من به تو میبالم
وقتی از من دوری
زندگیم تاریکه
تو نباشی دنیام
یه راه باریکه
واسه هر لبخندت
عاشقت میمیره
توی چشمای تو
لحظه جون میگیره
گرم اغوشم کن
من با تو خوشحالم
من به این دلبستن
من به تو میبالم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86615کپی شد!
739
۴