برگرد

بی اعتنایی می کنی , رد میشی از احساس من
اخه چطور پا می ذاری, روی دل حساس من

تنها نشستم پشت میز , دو فنجون قهوه و کادو
شاید این صحنه بشکنه , طلسم جای خالیتو

سکوت و انتظارمن , این اوج این نمایشه
فضای این خونه همش , منتظر آرامشه
.

تموم طول روزام / خیالبافی دارم
درد نبودنتو / به حد کافی دارم
خیس می شن هر شب عکسات / با اشکای بی وقفه م
هر شب رو خاطراتت / کالبد شکافی دارم
.

دنیای من پر شده از , هق هق و حسرت و خیال
یه عالمه موزیک و شعر … یه عالمه حرف و سوال

برگرد که این خونه شده مثل یه قبرِ تنگ و سرد
نمی دونی تو تنهایی چند بار میشکنه یه مرد..
.

تموم طول روزام / خیالبافی دارم
درد نبودنتو / به حد کافی دارم
خیس می شن هر شب عکسات / با اشکای بی وقفه م
هر شب رو خاطراتت / کالبد شکافی دارم

.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83117کپی شد!
824
۱۴