فریاد

دستامو بگیر تو دستات
بذا حس کنم که هستی
بذار آروم شه وجودم
تو به اونکه می پرستی

بدجوری خرابه حالم
آرزو جزتو ندارم
بی قراره بی قرارم
بی قراره بی قرارم

نه دیگه نگاتو دارم
نه تویی در انتظارم
نه هم آوازصدامی
نه دل ترانه دارم

منم و یه خونه و ساز
یه ترانه بی هم آواز
یه پرنده پشت میله
توی آرزوی پرواز

منم و تنهاییامو
دلی که چه ساده بستم
شبایی که بی تو بودم
روزایی که می شکستم

منم و غرور چشمات
منم و سردی دستات
پراحساس نیازم
تورو می خوام ،تورو فریاد

ترانه سرا:سیما قربانی

https://www.academytaraneh.com/80532کپی شد!
886
۱۸