***خداحافظی کن***

من این زندگی رو عوض می کنم
اگه حتی دنیا ازم نگذره
قسم خوردم این بار تمومش کنم
سکوتی که مردن ازش بهتره

یه صندوقچه ساختم واسه نعره هام
کلیدش نفس های سرده منه
اگه واکنم این در بسته رو
زمین و زمانو به هم می زنه

به حدی ازاین زندگی دلخورم
که می خوام جهانو زمین گیرکنم
باید این سکوت بشکنه تا یکم
زیر این شکستن ها تغییر کنم

من این لحظه ها رو نمی خوام برو
ببین حال من بی تو بهتر شده
تو باید بری این ته ماجراس
یه عمره وجودت برام شر شده

خداحافظی کن برو بعد تو
می خوام دلخوشی هامو باور کنم
باید بشکنم بغضو با نعره هام
تا گوش همه عالمو کر کنم

https://www.academytaraneh.com/80117کپی شد!
1437
۴۶