یادت رفته…

چند روزیِ عشقی نمیبینم
انگار یادت رفته کی هستیم
انگار یادت رفته حرفات و
عهدی که تتو آغوش هم بستیم

هر روز داری سرد تر میشی
هر روز دارم پیرتر میشم
احساسمو وقتی نمیبینی
از زندگی دلگیر تر میشم

تو نقطه ضعف من رو میدونی
میدونی بی دستات میمیرم
این آخرا یخ میزنم ، سردم
دست تورو وقتی که میگیرم

این آخر راهِ میون ماست
نه ، باورش سخته ، نمیفهمی؟
تو یک فرشته بودی اون روزا
حالا چرا اینقدر بی رحمی

https://www.academytaraneh.com/79932کپی شد!
962
۱۵