بهش بگید

بهش بگید اخه چرا
این رسم عاشق کشیه
نه راه و رسم عاشقی
بگید گناه من چیه

بگید فقط دوسش دارم
از اون نگاش دربه درم
اسمشو رو لب میارم
خون میشه چشمای ترم

نمیدونم کدوم نگاه
دلشو برد شدم سیاه
وابستگیش تموم شدو
خلاصه شد تو اون نگاه

بهش بگید دیونشم
از عشق خود بیخبره
یعنی اون اینجوری داره
راحت رو عشق پا میذاره

بگید بیاد خودش بگه
تا دلم باورش بشه
تا بعد رفتنش دیگه
دورو برش پیدا نشه

سایه ای شه نگاه من
اون ناله ها و اه من
اون اشکای گریزونو
اون عشق بی گناه من

https://www.academytaraneh.com/79192کپی شد!
924
۱۸