کجا>؟

داری میری بدون من کجا شال و کلاه کردی
بگو جامو به کی دادی داری دور کی میگردی

کجا میری که اینروزا چشاتو روی من بستی
چیه چی شده چندوقته یه جورِ دیگه ای هستی

حواست دیگه با من نیس حواست پرتِ رویاته
چه زود افتادم از چشمات کیه این روزا دنیاته

غرورت رو کی له کرده که پشت کردی ودل کندی
منو گریه هم آوازیم تو داری با کی میخندی

حواست دیگه با من نیس خداحافظ منم میرم
تو که رفتی ودل کندی منم بعد تو میمیرم

خداحافظ دیگه رفتم خیالت دیگه راحت شد
دیگه بدون تو بودن برای من یه عادت شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: