نمیتونم باور کنم… !!!

این روزا خیلی دلگیرم از زندگیم سیره سیرم!

دلیل این دلتنگییام یکی دوتا نیس که گلم

نبودنت ندیدنت خاطرات گذشتمون

تورفتنت من موندنم آرزوهای ریختمون

دوستت دارم گفتنامون یواشکی پیامامون

آهنگای محبوبمون شکستن غرورمون

اونشب که رفتی شهرتون تا صب به هم مسیج دادیم

شاید حالا یادت نیاد چقد باهم ما خوب بودیم!

چه زود فراموشت شدم از زندگیت رونده شدم

بگو گناه من چی بود که اینهمه تنها شدم!؟

الان توی یه زندونم کلید آزادی من

رهاشدن ازین قفس دسته تو هس ای گل من

یادت میاد بچگییا چقد با من تو خوب بودی!

یادت میاد اون قدیما همیشه دنبالم بودی!؟

یادت میاد اون موقع ها همینکه دلگیر میشدم

می اومدی کنارمو با خنده هات شاد میشدم

همون روزا بود که شدم آروم آروم عاشق تو

همش فکرتو بودم با آرزوی وصال تو

بخاطر این خاطرات نمیتونم باور کنم

که رفتی و تنها شدم باید فراموشت کنم!

نمیتونم نمیتونم دست خودم نیست به خدا

نداشتنت ندیدنت این حق من نیست به خدا… !

سروده شده در تاریخ:۹۲/۸/۲۹

از این نویسنده بیشتر بخوانید: