امام رضا

من که تو این همه سالا ضریحتو یه بار ندیدم حتی با این همه عمرم حتی خوابتم ندیدم
نمی خوای یه بار بذاری ضریحتو منم ببینم مثل اون زائر خستت حاجتی ازت بگیرم
یا امام رضا غریبی غم غربتو چشیدی با همه سختی روزا ضامن یه اهو بودی
میشه ضامنم بشی تا کفتر ضریت بشم من
یا امام رضا غریبم بی پناهم من غریبم تو پناه بی کسیم باش.

https://www.academytaraneh.com/78200کپی شد!
820