دیره دیره

با نگاهِ عاشقونت ، چشامُ دیونه کـــــــــردی
سوختی قلب و تنم رو ، این دلُ بی خونه کردی
***
من و تنهایی و حسرت ، نبودت بــــــرام یه د ردِ
عشقِ من همیشه رفته ، می دونم بر نمی گردِ
***
اینم از وفای قلبت ، بی وفایی دیــره دیره
هر کجا باشی بدونم ، دل تو پیشم اسیره
***
با سفر تو شهرِ غربت ، سختی راهُ کشیـــــدی
گریه هام درود سینه ، قطره ی اشکُ ندیدی
***
ناله هام آهسته بوده ، صد ای رعد ِ زمونـــــه
بی صدا شکسته قلبم ، توی بغضِ عاشقونه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۹/۰۸/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: