یه خلوت پر از تو

بهترین وقت برای فکر کردن به تو
دقیقا زمانیس که خیلی خسته ام
خیالت مث یه آرامبخش قوی
تو رگهام می دوه وقتی چشم بسته ام

با اینکه، قلبِ من بی قراره مدام
مث یه دریای آبِ در حال جوش
ولی بودنت شعله رو کم میکنه
شدی آرامش می واسه باده نوش

سرم روی سینه ت، نفسهات رو موهام، چه غوغائیه
کنار شومینه، میون دو بازوت، خدا جاریه

تن گُرگرفته، نفسهای سوزان
چه محکم گواهیت می ده وجودم
میدونم سرانجام تقدیر هم لابده
من هرگز انقدر مطمئن نبودم

بیا مرد باش و به من قول بده
که باشی همیشه خرم و بی زوال
تو تکیه گاه منی، صخره ای سخت باش
آرزومه بمیرم به این روز و حال

سرم روی سینه ت، نفسهات رو موهام، چه غوغائیه
کنار شومینه، میون دو بازوت، خدا جاریه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: